Boszorkányok, kuruzslók, szalmakoszorús paráznák

2011.06.27. 22:44 - címkék: -

"A psychoterápia orvos kezébe való, hogy miért, fentebb már említettük. Nem mulaszthatjuk el azonban megemlíteni, hogy a psychoterápiával igen sokan visszaélnek. Mi helytelennek tartjuk, még ha képzett psychológusok és lelkészek próbálkoznak is a psychoterápiás módszerekkel. Psychopatológiai ismeretek nélkül még a jóravaló gyerekgyógyász és pedagógus is árthat psychoterápiás jellegű tanácsával.

A psychoterápiával visszaélőket általában három csoportra osztjuk: kuruzslókra, fanatikusokra és közönséges csalókra. E három csoport között éles határt vonni nem lehet.

Kuruzslónak nevezhetjük azokat, akik anélkül, hogy ismernék a gyógyeljárás lényegét, hatásmódját, valamint a kérdéses betegség mibenlétét, szuggerálnak, hypnotizálnak, analizálnak, gyógyszereket rendelnek el és mindezek ellenében ellenszolgáltatást fogadnak el.

Fanatikusoknak olyan súlyos psychopata egyéneket tekintünk, akik ellenszolgáltatás nélkül is teljesítik fentieket, gyógykezelésük helyességéről meg vannak győződve, illetve azt különböző együgyű elméletekkel igyekeznek alátámasztani.

Végül csalóknak nevezhetjük azokat, akik olyan esetben is hypnotizálnak, szuggerálnak, analizálnak, ill. egyéb gyógymódokat folytatnak, amikor a gyógymódoknak az adott esetben való alkalmatlanságát maguk is tudják, de teszik azt pénzszerzés vagy reklám céljából."

Nyírő Gyula: Psychiatria. Medicina, Budapest, 1961. 320-321. Idézi: Buda Béla: Az elme gyógyítása. Háttér Kiadó, Budapest, 2011.

A hatvanas évek óta a képzett psychológusokat mindenféleképpen, de bizonyos körülmények között gyerekgyógyászokat, pedagógusokat, illetve lelkészeket is alkalmasnak tartunk adott psychoterápiás beavatkozások művelésére. A többi rész igazságtartalma változatlan.

Facebook oldaldoboz

Olvasok is

Írj nekem levelet

Köszönöm

Extra köszönet

A designt a Yummie médiaügynökség szállította